Wycena polis

Koszt OC firmy

Koszt OC firmy

Oferowane ubezpieczenie ma spełniać funkcję ochronną  dla Ubezpieczonego/Przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. Poszkodowany/ Uprawniony do odszkoodowania może uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści. Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody będące skutkiem zarówno czynu niedozwolonego ( art.415 KC i nast. KC […]

Polisa terminowa na życie

Polisa terminowa na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonej osoby. Charakter ubezpieczenia jest zbliżony do ubezpieczeń majątkowych – zdarzenie powoduje wypłatę świadczenia – brak zdarzenia skutkuje brakiem wypłaty świadczenia (chyba, że zawarto wspomagające umowy dodatkowe). Najczęściej kupowane przez osoby zainteresowane zabezpieczeniem […]

Cena polisy

Cena polisy

Bezpłatna wycena polis po przesłaniu formularza. W tym miejscu umieszczam formularze pozwalające na wstępne obliczanie ceny ubezpieczenia, którym jesteście Państwo zainteresowani. 1. Cena polisy OC związanej z prowadzoną działalnością    gospodarczą i posiadanym mieniem. 2. Cena polisy na motor. 3. Cena polisy na samochód