Ubezpieczenie murów i elementów stałych budynku. Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu majątkowym?

Ubezpieczenie murów i elementów stałych budynku. Co powinniśmy wiedzieć o ubezpieczeniu majątkowym?

Przy udzielaniu kredytu hipotecznego banki oczekują przynajmniej minimalnego ubezpieczenia nowo nabytej nieruchomości. Pakiet podstawowy w tym wypadku stanowi ubezpieczenie murów. Czy taka polisa jest wystarczająca, aby uchronić się przed ponoszeniem kosztów remontu domu w razie nagłego wypadku?

Co to jest ubezpieczenie murów i jaką ochronę zapewnia?

Wykupienie polisy mieszkaniowej najczęściej wymusza na konsumentach bank udzielający kredytu hipotecznego. Czym jest ubezpieczenie murów? To polisa zabezpieczająca mieszkanie przed konsekwencjami zdarzeń losowych takich jak:

 • pożar,
 • zalanie mieszkania,
 • trzęsienie ziemi,
 • wichura,
 • huragan,
 • grad,
 • napór śniegu,
 • przesiąkanie wód gruntowych,
 • przepięcie atmosferyczne,
 • uderzenie pioruna.

Pakiet podstawowy obejmuje jedynie ubezpieczenie murów wraz z biegnącymi w nich instalacjami. Możemy jednak skorzystać z pakietów ubezpieczeniowych uwzględniających inne elementy domu i mieszkania. Jednak im szerszy pakiet ubezpieczenia domu, tym większa ochrona naszego majątku przed szkodami spowodowanymi przez nagły wypadek. Dlatego warto to przemyśleć.

Ile kosztuje ubezpieczenie murów i elementów stałych budynku?

Koszt ubezpieczenia murów budynku nie jest wysoki. Cena polisy może wynieść od 195 zł do około 260 zł rocznie. Jeśli chcemy dowiedzieć się, ile dokładnie wyniesie nas ubezpieczenie i wybrać ofertę najbardziej optymalną możemy skorzystać z porównywarki ubezpieczeń. W formularzu musimy podać informacje takie jak data budowy domu lub mieszkania, jego powierzchnia, informacje na temat elementów konstrukcyjnych (czy budynek jest zbudowany z materiałów łatwopalnych, czym pokryty jest dach, itp.). Większość kalkulatorów wymaga również podania danych adresowych.

Czy ubezpieczenie samych murów wystarczy? Pamiętajmy, że w razie pożaru Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje tylko koszty, które obejmuje wybrana polisa. Dlatego warto ją poszerzyć o elementy stałe, szczególnie jeśli dopiero wyremontowaliśmy nasz nowy dom. Podczas wykupywania polisy powinniśmy więc pamiętać o ubezpieczeniu:

 • okien,
 • drzwi wejściowych,
 • bramy garażowej,
 • bramy wjazdowej,
 • podjazdu.

Koszt ubezpieczenia murów i elementów stałych budynku będzie nieco wyższy. Może wynieść od 270 zł nawet do 450 zł rocznie (choć dokładny koszt polisy zależy od indywidualnych czynników). Pamiętajmy jednak, że jest to stosunkowo niewysoki koszt w porównaniu do ewentualnych kosztów remontu.

Ubezpieczenie murów – czy wystarczy? Co jeszcze warto ubezpieczyć?

Jeśli chcemy ubezpieczyć nowe, dopiero wyremontowane mieszkanie, powinniśmy pomyśleć o czymś więcej niż samo wykupienie ubezpieczenia murów. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują m.in. pakiety rozszerzone obejmujące takie zdarzenia jak np:

 • kradzież z włamaniem,
 • rabunek,
 • stłuczenie elementów szklanych,
 • powódź.

Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu mienia ruchomego, czyli wszystkich elementów, które mogą ulec rabunkowi. Do najczęściej ubezpieczanych przedmiotów należą:

 • telefony,
 • laptopy,
 • meble,
 • sprzęt RTV i AGD,
 • biżuteria,
 • sprzęt sportowy, np. narty, rowery,
 • sprzęt turystyczny.

Przy zakupie mieszkania bardzo dobrym pomysłem jest również wykupienie dodatkowego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Opłacenie składki OC może nas uchronić od odpowiedzialności za szkody spowodowane na mieniu osób trzecich, które powstały z naszej winy – np. zalanie sufitu sąsiada.

Wykluczenia przy ubezpieczeniu murów – kiedy TU nie wypłaci pieniędzy

Wykupując ubezpieczenie mieszkaniowe powinniśmy pamiętać o tym, że w razie wypadku TU może mieć prawo do odmówienia wypłacenia odszkodowania. Warunki uzyskania środków z ubezpieczenia są zazwyczaj opisane w OWU. Najczęstszą przyczyną nieudzielenia odszkodowania jest niedopełnienie przez ubezpieczonego zobowiązań wobec TU. Pamiętajmy również, że każda polisa zawiera elementy wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciele nie odpowiadają m.in. za szkody powstałe wskutek:

 • kradzieży z włamaniem, rabunku,
 • zalania wodą opadową wpadającą przez niezamknięte drzwi, okna lub inne otwory,
 • przemarzania ścian,
 • zamarznięcia wody,
 • naturalnego osiadania budynku,
 • szkód górniczych lub robót ziemnych,
 • naturalnego zużycia,
 • konfiskaty bądź wywłaszczenia przez państwo,
 • prowadzenia prac budowlanych bez odpowiednich pozwoleń.

TU ma również prawo do nie wypłacenia odszkodowania, jeśli szkoda powstała w wyniku umyślnego lub nieumyślnego działania właściciela budynku. Wykluczeniem z obowiązku wypłacenia odszkodowania jest również tzw. rażące zaniedbanie ze strony ubezpieczonego. Oznacza to m.in. brak odpowiedniej konserwacji domu czy koniecznych napraw.

Brak znajomości zasad OWU jest największym błędem podczas zawierania umowy ubezpieczenia. Ogólne Warunki Umowy zawierają informacje na temat tego, co obejmuje dana polisa na dom. Jeśli nie chcemy, aby zakres ubezpieczenia był zbyt wąski, warto zorientować się, czy dany pakiet ubezpieczeniowy rzeczywiście nam odpowiada.