Kamery termowizyjne

Kamery termowizyjne

Ubezpieczamy na następujących zasadach:

Osoby posiadające ubezpieczenie majątkowe w Allianz ( mieszkanie, dom, samochód ) są uprawnione do dodatkowej zniżki.
Jednocześnie ważna polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w “all risk” uprawnia do dodatkowej znizki 15% przy ubezpieczeniu mieszkania, domu, ruchomości, AC oraz OC+AC w Allianz.

Odpowiadamy za każdą nieprzewidzianą, nagłą fizyczną utratę lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia bądź jego części, w sposób powodujący konieczność jego naprawy lub wymiany w okresie ubezpieczenia – z jakielkolwiek przyczyny z wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w TUiR Allianz Polska S.A.

Podstawą zawarcia ubezpieczenia są:
1. Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, zatwierdzone uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 98/2001 z dnia 13.07.2007 r.
2. Klauzula 101/1a – Sprzęt przenośny ( szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem ) stosowana w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ubezpieczanego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
3. Klauzula 101/1b – Sprzęt przenośny ( szkody spowodowane upadkiem ) stosowana w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ubezpieczanego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
4. Klauzula 507 – Ubezpieczenie pełnej wartości odtworzeniowej stosowana w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ubezpieczanego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
5. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych stosowana w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ubezpieczanego na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
” Zapoznaj się z treścią Klauzul”
Warunkiem działania ochrony ubezpieczeniowej jest gotowość sprzętu do pracy oraz wcześniejsze dostarczenie danych identyfikujacych ubezpieczaną kamerę termowizyjną
( nazwa sprzętu, model, nr seryjny, oraz wartość odtworzeniową nową ).

Franszyza redukcyjna 500 zł oraz zgodnie z klauzulami 101/1a i 101/1b
Składka 2.25% od sumy ubezpieczenia dla płatności jednorazowej
Składka 2.00% od sumy ubezpieczenia dla osób uprawnionych do dodatkowej zniżki.

DOKUMENTY:
1. Wniosek ubezpieczenia rzeczy ruchomych
2. Załącznik Z4 do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
lub
3. Dane do ubezpieczenia, na podstawie których sam przygotuję dokumenty

Zapraszam do kontaktu:
– pomoc w wypełnieniu dokumentów
– dodatkowe ustalenia i uwagi