Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie
Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wysokiego świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonej osoby za bardzo niską składkę. Charakter ubezpieczenia jest zbliżony do ubezpieczeń majątkowych – zdarzenie powoduje wypłatę świadczenia – brak zdarzenia skutkuje brakiem wypłaty świadczenia (chyba, że zawarto wspomagające umowy dodatkowe). Najczęściej kupowane przez osoby zainteresowane zabezpieczeniem Najbliższych od skutków własnej śmierci oraz jako zabezpieczenie przy podejmowaniu stałych zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasing). Umowa jest zawierana na ściśle określony czas a składka może być opłacana regularnie (np. miesięcznie) lub jednorazowo.

Więcej informacji na temat zabezpieczenia Rodziny, ubezpieczeń na życie, inwestowania na przyszłość – w zakładkach “Twoja Rodzina” oraz “Twoja Emerytura”.