Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Wszystko Co w Domu
Polisa ubezpieczeniowa dla ruchomości domowych stanowiących wyposażenie domów i mieszkań. Aby spełnić Twoje oczekiwania, proponuję wybór z 4 wariantów ochrony. Są wśród nich warianty, w których dodatkowo włączono Odpowiedzialność Cywilną związaną z posiadanym mieniem oraz użytkowaniem mieszkania, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub pomoc prawną.
Do trzech wariantów dołączono bezpłatnie pakiet usług Home Assistance, gwarantujących pomoc 24 h na dobę w trudnych chwilach spowodowanych szkodą.

Więcej na temat indywidualnych ubezpieczeń majatkowych w zakładce “Twoje mieszkanie i samochód” – zapraszam