Twoja Rodzina

Twoja Rodzina

Terminowe ubezpieczenie na życie

Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wysokiego świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonej osoby za niską składkę. Charakter ubezpieczenia jest zbliżony do ubezpieczeń majątkowych – zdarzenie powoduje wypłatę świadczenia – brak zdarzenia skutkuje brakiem wypłaty świadczenia (chyba, że zawarto wspomagające umowy dodatkowe). Najczęściej kupowane przez osoby zainteresowane zabezpieczeniem Najbliższych od skutków własnej śmierci oraz jako zabezpieczenie przy podejmowaniu stałych zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasing). Umowa jest zawierana na ściśle określony czas a składka może być opłacana regularnie (np. miesięcznie) lub jednorazowo.

Specjalnie dla Dziecka
Prezent, który Rodzic może podarować swojemu Dziecku, który może rosnąć razem z nim,  może wywołać jego radość oraz wywrzeć wpływ na jego przyszłość.
Ubezpieczenie gwarantujące wypłatę dla Twojego Dziecka tak jak chcesz i wtedy kiedy chcesz. Specjalnie dla Dziecka to uniwersalny program budujący bezpieczeństwo finansowe, ułatwiający start w dorosłe życie, finansujący studia lub realizację wymarzonych planów. Możliwe ubezpieczenie obojga Rodziców lub Opiekunów a także Osoby samotnie wychowującej dzieci. Zebrana wartość funduszu wypłacana jest jednorazowo lub w formie okresowej renty. W razie śmierci Rodzica lub Opiekuna, Allianz opłaca składkę do końca trwania Umowy. W zależności od Twoich preferencji jest możliwość wybrania wariantu ochronnego, standardowego lub inwestycyjnego. Proponujemy również możliwość dołączenia umów dodatkowych, w tym pełen pakiet ochronny dla Dziecka.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Ubezpieczenie „na całego” czyli polisa chroniąca Ciebie i Twoją Rodzinę 24 godziny na dobę  na całym Świecie. Gwarantujemy świadczenia jeśli ulegniesz wypadkowi, jeśli potrzebujesz pomocy lub tylko informacji.
Pakiet usług Assistance gwarantuje Ci pomoc po wypadku na terenie Polski. Wystarczy jeden telefon do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance.