Twoja emerytura

Twoja emerytura

Allianz RENTIER
Doskonała propozycja dla osób czynnie myślących o swojej sytuacji materialnej w przyszłośći. Tajemnicą nie jest już wysokość przyszłej emerytury. Pewnik jest jeden, będzie “za niska”. Proponuję sposób na ograniczenie różnicy w dochodach jakie otrzymujemy będąc czynnymi zawodowo a przyszłymi dochodami, które otrzymamy w ramach należnej nam emerytury.
Allianz RENTIER to typoowo inwestycyjny program ze stałą sumą ubezpieczenia na wypadek śmierci ( 1 000 zł. ).
Zalety programu:
– wpłaty doraźne wnoszone w dowolnym czasie ( min. 500 zł. )
– wypłaty częściowe umożliwiają korzystanie z kapitału jeszcze w trakcie trwania Umowy
– mozliwość dostosowania częstotliwości opłacania składek ( łącznie z jednorazową )
– w okresie składkowym mozliwość zawieszenia opłacania składek
– mozliwość wyboru momentu wypłaty renty
– świadczenie wypłacane jest bez podatku “Belki”- rentowe i jednorazowe
– możliwość wypłat renty dożywotniej już po osiągnieęciu wieku 50 lat
– możliwość zmian alokacji składek i przenoszenia środków między funduszami w okresie składkowym
– brak ankiety medycznej
– możliwość wyboru okresu wypłaty świadczenia w ramach renty okresowej
– możliwość wyboru okresu gwarantowanego dla renty dożywotniej
– wypłata świadczenia wskazanej osobie nawet po śmierci osoby Ubezpieczonej ( w okresie gwarantowanym )
– wypłata wskazanej osobie wartości wykupu jeśli zgon Ubezpieczonej osoby nastąpi w okresie odroczenia
– dla osób, które nie ukończyły 35-go roku życia składka minimalna to 150 zł miesięcznie
– dla osób po ukończeniu 35-go roku życia, składka minimalna to 200 zł miesięcznie
– składka jednorazowaminimum 30 000 zł
– możliwość indeksacji składki
– możliwość zmiany wysokości składki od drugiej rocznicy polisy w okresie składkowym ( do poziomu nie mniejszego niż składka minimalna )
RODZAJE ŚWIADCZEŃ:
– w przypadku śmierci Ubezpieczonej osoby – płatne uposażonym
– renta okresowa ( wybór okresu wypłacania między 5 a 25 lat )
– renta dożywotnia
– renta dożywotnia z gwarantowanym okresem wypłaty świadczeń ( okres gwarantowany – możliwość wyboru okresu na 10,15,20 lub 25 lat ).

Specjalnie dla Ciebie
Celem ubezpieczenia jest połączenie ochrony z długoterminowym oszczędzaniem. W zależności od zmieniającej się sytuacji życiowej, można dostosowywać charakter polisy. Wpłacane składki są inwestowane w Fundusze zarządzane przez Allianz, charakteryzujące się różnym stopniem ryzyka i spodziewaną stopą zwrotu. Mamy możliwość zdecydowania w jakie Fundusze i jak chcemy inwestować. Polecamy jako alternatywne rozwiązanie do Terminowego ubezpieczenia na życie oraz dla osób zainteresowanych długoterminową inwestycją w swoją przyszłość.

Indywidualne Konto Emerytalne
‘’Indywidualne Konto Emerytalne specjalnie dla Ciebie” oferowane przez Allianz to
program, który pozwala gromadzić oraz inwestować oszczędności w atrakcyjny sposób.
Co więcej – każdemu oszczędzającemu na IKE, Allianz oferuje dodatkową ochronę
programu IKE na wypadek inwalidztwa oraz bezrobocia ubezpieczonego. Bardzo ważną zaletą IKE jest brak 19% podatku od zysków kapitałowych ( tzw. podatku Belki ). Prowadzimy dla Klienta dwa konta: IKE, nie opodatkowane, na które wpływa 90% zadeklarowanych środków oraz konto KSD ( konto swobodnego dostępu ), na które wpływa 10% zadeklarowanych środków a po wyczerpaniu limitu IKE –  100%. Na koniec każdego roku Allianz dba o uzupełnienie konta IKE do aktualnie obowiązującego limitu.
Dodatkowo, jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku Uczestnik programu zostanie inwalidą, to Allianz będzie dalej opłacał składki na IKE aż do 65 – go roku życia. Ważną częścią umowy jest również ochrona na wypadek stresu wywołanego utratą pracy.
W tym przypadku Allianz za Klienta zasili IKE w wysokości średnich wpłat za określony
okres. Co ważne, roczne zasilenie konta przez Allianz nie zależy od tego na jaki okres
został przyznany zasiłek (6 m-cy lub 1 rok)’’.
Więc dla kogo IKE ? Dla tego:

– kto chce podnieść wysokość swoich przyszłych świadczeń emerytalnych,
– kto chce po prostu oszczędzać na przyszłość unikając jednocześnie tzw. podatku Belki,kto – kto chce zabezpieczyć się na wypadek bezrobocia lub inwalidztwa.