Samochody

Koszt OC firmy

Koszt OC firmy

Oferowane ubezpieczenie ma spełniać funkcję ochronną  dla Ubezpieczonego/Przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. Poszkodowany/ Uprawniony do odszkoodowania może uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści. Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody będące skutkiem zarówno czynu niedozwolonego ( art.415 KC i nast. KC […]