Rodzina

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wysokiego świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonej osoby za bardzo niską składkę. Charakter ubezpieczenia jest zbliżony do ubezpieczeń majątkowych – zdarzenie powoduje wypłatę świadczenia – brak zdarzenia skutkuje brakiem wypłaty świadczenia (chyba, że zawarto wspomagające umowy dodatkowe). Najczęściej […]

Twoja emerytura

Twoja emerytura

Allianz RENTIER Doskonała propozycja dla osób czynnie myślących o swojej sytuacji materialnej w przyszłośći. Tajemnicą nie jest już wysokość przyszłej emerytury. Pewnik jest jeden, będzie “za niska”. Proponuję sposób na ograniczenie różnicy w dochodach jakie otrzymujemy będąc czynnymi zawodowo a przyszłymi dochodami, które otrzymamy w […]

Twoja Rodzina

Twoja Rodzina

Terminowe ubezpieczenie na życie Celem ubezpieczenia jest zapewnienie wysokiego świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonej osoby za niską składkę. Charakter ubezpieczenia jest zbliżony do ubezpieczeń majątkowych – zdarzenie powoduje wypłatę świadczenia – brak zdarzenia skutkuje brakiem wypłaty świadczenia (chyba, że zawarto wspomagające umowy dodatkowe). Najczęściej kupowane […]

Inwestycja dla Dziecka

Inwestycja dla Dziecka

Ubezpieczenie Specjalnie dla Dziecka występuje w trzech wariantach: – inwestycyjnym – gdzie ubezpieczone jest życie jednego lub dwóch Ubezpieczonych (w zależności od wskazania Ubezpieczającego). W razie zawarcia umowy na rzecz dwóch Ubezpieczonych, zdarzeniem objętym ochroną jest śmierć obu Ubezpieczonych. Allianz wypłaci świadczenie dopiero po śmierci drugiego z […]

Polisa Bezpieczne Życie

Polisa Bezpieczne Życie

Polisa gwarantująca wypłatę świadczenia po wystąpieniu zdarzeń przewidzianych w Umowie a dotyczących między innymii: – śmierci Ubezpieczonego – śmierci małżonka lub partnera ( możliwość wskazania ) – uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku – poważnym zachororwaniem – leczeniem w szpitalu – urodzeniem się dziecka Ubezpieczonemu […]

Polisa terminowa na życie

Polisa terminowa na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie. Celem ubezpieczenia jest zapewnienie świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonej osoby. Charakter ubezpieczenia jest zbliżony do ubezpieczeń majątkowych – zdarzenie powoduje wypłatę świadczenia – brak zdarzenia skutkuje brakiem wypłaty świadczenia (chyba, że zawarto wspomagające umowy dodatkowe). Najczęściej kupowane przez osoby zainteresowane zabezpieczeniem […]