Recent Posts

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe

Grupowe ubezpieczenie zdrowotne Allianz Opieka Zdrowotna W ramach tego programu oddajemy do dyspozycji Ubezpieczonych nielimitowany dostęp do lekarzy i badań w ponad 700 prywatnych placówkach medycznych w całej Polsce. Wszyscy dostępni specjaliści przyjmują bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu a realizacja świadczeń odbywa się bezgotówkowo. […]

Twoje podróże

Twoje podróże

Wyjazd za granicę – plusy ubezpieczenia Twojego wyjazdu w Allianz:
– gwarancja 24-godzinnej pomocy w zakresie pokrycia kosztów leczenia oraz pełnej organizacji procesu leczenia w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku.
– suma ubezpieczenia wyrazona w euro ( a nie w polskich złotych )
– suma kosztów leczenia odnosi się do każdego zdarzenia ( a nie jest sumą na cały okres ochrony czy też na całą grupę w przypadku polis grupowych )
– transport do kraju, który nie pomniejsza sumy ubezpieczenia ( jesli suma ubezpieczenia zostanie wyczerpana leczeniem, transport do kraju i tak będzie zorganizowany )
– leki, środki opatrunkowe czy leczenie ambulatoryjne rozliczane do wysokości sumy ubezpieczenia KLA ( brak podlimitów )
– większość usług rozliczana w formie bezgotówkowej (okazujemy polisę i nie musimy płacić )
– zagwarantowany dostęp do renomowanych placówek medycznych ( prywatne i państwowe )

Co mamy zagwarantowane w ramach Europejskiej karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ )
– możliwość korzystania jedynie ze świadczeń, które są w danym kraju refundowane
– dostęp wyłącznie do placówek medycznych, które mają podpisane umowy z NFZ
– usługi rozliczane w formie gotówkowej ( imienną fakturę rozlicza się po powrocie do kraju zgłaszając się do NFZ w celu uzyskania refundacji za koszty leczenia poniesione za granicą ).

Ponadto możesz poszerzyć ochronę o:

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego
  • ubezpieczenie utraty lub uszkodzenia sprzętu sportowego

Z właściwie dobraną polisą zapewnisz sobie bezpieczeństwo nawet podczas uprawiania sportów czy pracy za granicą.

Pamietaj
 o zgłoszeniu jesli chorujesz na chorobę przewlekłą (zazwyczaj jeśli potrzebujesz skorzystać z pomocy lekarza podczas pobytu za granicą na skutek przewlekłej choroby, standardowa polisa tego nie obejmuje). Przedstawiciel powinien wtedy zaproponować Ci włączenie tej okoliczności do polisy.

Ubezpieczenie w podróży na terytorium RP

Pozwala ograniczyć zagrożenia związane z koniecznością poniesienia wydatków na skutek nieoczekiwanych zdarzeń, które mogą nas spotkać podczas wyjazdu turystycznego na terytorium RP.
Zapewniamy świadczenia związane między innymi z :

  • kosztami leczenia
  • pomocy w podróży
  • następstwami nieszczęśliwych wypadków
  • odpowiedzialnością cywilną

Twoja emerytura

Twoja emerytura

Allianz RENTIER Doskonała propozycja dla osób czynnie myślących o swojej sytuacji materialnej w przyszłośći. Tajemnicą nie jest już wysokość przyszłej emerytury. Pewnik jest jeden, będzie “za niska”. Proponuję sposób na ograniczenie różnicy w dochodach jakie otrzymujemy będąc czynnymi zawodowo a przyszłymi dochodami, które otrzymamy w […]

pakiet VIP

pakiet VIP

Przeznaczony dla osób,które chcą mieć wrzechstronne ubezpieczenie zawierające wszelkie dostępne opcje ochrony z najwyższymi limitami. W skład pakietu VIP wchodza: –  ubezpieczenie OC – ubezpieczenie AC z klauzulą ubezpieczenia szyb oraz zniesioną redukcją sumy ubezpieczenia i utrzymaniem stałej wartości rynkowej pojazdu. – ubezpieczenie NNW z […]

Ubezpieczenie Pracownicze – co i za ile ?

Ubezpieczenie Pracownicze – co i za ile ?

Chciałbym przedstawić Państwu wstępną propozycję, tak na początek ewentualnych rozmów. Proszę o umożliwienie poprzez wypełnienie i wysłanie do mnie poniższego formularza. Poznam trochę Państwa, Wasze oczekiwania, wymagania i preferencje. Owocem będzie konkretna oferta ( niekoniecznie ostateczna ), zawierająca rodzaje świadczeń ich wysokość oraz wysokość składki.

Opis ubezpieczenia znajduje się  tutaj

proszę o informacje: