Mieszkanie i Dom

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenia majątkowe

Wszystko Co w Domu Polisa ubezpieczeniowa dla ruchomości domowych stanowiących wyposażenie domów i mieszkań. Aby spełnić Twoje oczekiwania, proponuję wybór z 4 wariantów ochrony. Są wśród nich warianty, w których dodatkowo włączono Odpowiedzialność Cywilną związaną z posiadanym mieniem oraz użytkowaniem mieszkania, następstwa nieszczęśliwych wypadków lub […]

Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wykonywania badań termowizyjnych

Odpowiedzialność Cywilna z tytułu wykonywania badań termowizyjnych

Proszę o zapoznanie się z ofertą przygotowaną specjalnie dla osób, które wykonują badania termowizyjne. Nowe warunki – wkrótce  – ogólne warunki ubezpieczeń OC w TUiR Allianz Polska S.A.

Cena ubezpieczenia budynku

Cena ubezpieczenia budynku

Ubezpieczenie pokrywa koszty naprawy szkód powstałych na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w odniesieniu do konstrukcji domu oraz stałych elementów wykończeniowych. Jako sumę ubezpieczenia przyjmujemy wartość odtworzeniową nową ( obecny koszt wybudowania podobnego domu/mieszkania ) nie uwzględnia ona wartości działki, na której znajduje się dom. […]

Dobrowolne OC zawodowe do audytów energetycznych i remontowych

Dobrowolne OC zawodowe do audytów energetycznych i remontowych

Oferta przygotowana specjalnie dla osób, które po za Certyfikacją wykonują audyty energetyczne i remontowe. Posiadanie Ubezpieczenia jest czasami warunkiem udziału w przetargach ale moim zdaniem zawsze podnosi prestiż w oczach Kontrahentów.  W ramach polisy OC do audytów energetycznych i remontowych włączyliśmy odpowiedzialność za szkody związane […]

Kamery termowizyjne

Kamery termowizyjne

Ubezpieczamy na następujących zasadach: Osoby posiadające ubezpieczenie majątkowe w Allianz ( mieszkanie, dom, samochód ) są uprawnione do dodatkowej zniżki. Jednocześnie ważna polisa ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w “all risk” uprawnia do dodatkowej znizki 15% przy ubezpieczeniu mieszkania, domu, ruchomości, AC oraz OC+AC w Allianz. Odpowiadamy za każdą nieprzewidzianą, nagłą […]

Polisa na dom/mieszkanie, ruchomości domowe i OC

Polisa na dom/mieszkanie, ruchomości domowe i OC

Wspólny Parasol, Bezpieczny DOM,  Bezpieczny DOM  PLUS Od podstawowej do kompleksowej ochrony Twojego domu i ruchomości – sprawdź i wybierz to co odpowiada Ci najbardziej. 1. Co można ubezpieczyć ? 2. Zakresy ubezpieczeń