Inwestycja dla Dziecka

Inwestycja dla Dziecka

Ubezpieczenie Specjalnie dla Dziecka występuje w trzech wariantach:

– inwestycyjnym – gdzie ubezpieczone jest życie jednego lub dwóch Ubezpieczonych (w zależności od wskazania Ubezpieczającego). W razie zawarcia umowy na rzecz dwóch Ubezpieczonych, zdarzeniem objętym ochroną jest śmierć obu Ubezpieczonych. Allianz wypłaci świadczenie dopiero po śmierci drugiego z Ubezpieczonych bez względu na to, czy śmierć drugiego Ubezpieczonego nastąpiła jednocześnie ze śmiercią pierwszego lub po niej. W wariancie tym nie ma możliwości zawarcia umów dodatkowych;
– standardowym – gdzie ubezpieczone jest życie jednego Ubezpieczonego. W wariancie standardowym istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych;
– ochronnym – gdzie ubezpieczone jest życie dwóch Ubezpieczonych. W wariancie tym zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym ochroną, jest  śmierć któregokolwiek z Ubezpieczonych. Wypłata świadczenia następuje już po śmierci jednego z Ubezpieczonych. W wariancie ochronnym istnieje możliwość zawarcia umów dodatkowych.

Świadczenie wypłacane jest dziecku w formie wypłaty jednorazowej lub okresowej renty. Sposób wypłaty określa Ubezpieczający przy zawieraniu Umowy.

Proszę o wypełnienie i wysłanie załączonego formularza. Informacje pozwolą mi przygotować dla Państwa wstępna propozycję realizacji Państwa zamierzeń wobec przyszłości Dziecka.