Polisa Bezpieczne Życie

Polisa Bezpieczne Życie

Polisa gwarantująca wypłatę świadczenia po wystąpieniu zdarzeń przewidzianych w Umowie a dotyczących między innymii:

– śmierci Ubezpieczonego
– śmierci małżonka lub partnera ( możliwość wskazania )
– uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
– poważnym zachororwaniem
– leczeniem w szpitalu

– urodzeniem się dziecka Ubezpieczonemu
– śmiercią Rodzica Ubezpieczonej osoby lub Rodzica Współmałżonka
– całodobowe świadczenia opiekuńcze

Opis Ubezpieczenia i podstawowe informacje:

 • przystępujemy indywidualnie do istniejącej już polisy grupowej
 • mozliwość przystąpienia dla osób w wieku 16 – 69 lat
 • osoby, które ukończyły 64 lata mają do dyspozycji dedykowany Pakiet dla Seniora
 • składka opłacana miesięcznie na wskazane konto Allianz
 • mozliwość zmiany zakresu świadczeń w rocznicę polisy
 • możliwość indywidualnej kontynuacji po 24 miesiącach ubezpieczenia
 • imienny Certyfikat potwierdzający ubezpieczenie i wskazujący rodzaje przysługujących świadczeń
 • niespersonalizowana karta Mondial Assistance z telefonami do korzystania z nieodpłatnych usług opiekuńczych
 • 5 pytań dotyczących stanu zdrowia oraz ewentualnego istnienia ubezpieczenia Allianz Rodzina
 • mozliwość wyboru jednego z 9 – ciu Pakietów
 • dopasowanie świadczeń do aktualnej sytuacji życiowej

Rodzaje Pakietów:

Dla Ciebie – zobacz
Dla Rodzica – zobacz
Dla Dwojga – zobacz
Dla Rodziny – zobacz
Dla Seniora – zobacz
Karta świadczeń opiekuńczych –zobacz

Porównanie Pakietów z 10 000 SU – zobacz
Porównanie pakietów z 12 000 SU – zobacz

Obowiązujące karencje:

  • 9 miesięcy:
  • • urodzenie dziecka.

 

  • 6 miesięcy:
  • • zgon Ubezpieczonego,
  • • zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca
  • lub udaru mózgu,
  • • osierocenie dziecka,
  • • wypłata renty w związku z osieroceniem dziecka,
  • • zgon współmałżonka lub partnera,
  • • zgon rodzica lub teścia lub rodzica partnera,
  • • zgon dziecka,
  • • leczenie operacyjne.

 

  • 3 miesiące:
  • • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
  • • poważne zachorowanie współmałżonka lub partnera,
  • • poważne zachorowanie dziecka.

 

  • 1 miesiąc:
  • • leczenie w szpitalu,
  • • leczenie specjalistyczne.
  • Karencje nie dotyczą zdarzeń wypadkowych.

Wykaz obowiązujących dokumentów:
– Ogólne warunki Ubezpieczenia

Jestem do Dyspozycji w przypadku pytań oraz przystąpienia do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie działa zawsze od 1-go dnia miesiąca następnego po podpisaniu deklaracji.