Koszt OC firmy

Koszt OC firmy
Oferowane ubezpieczenie ma spełniać funkcję ochronną  dla Ubezpieczonego/Przedsiębiorcy przed negatywnymi skutkami obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody. Poszkodowany/ Uprawniony do odszkoodowania może uzyskać rekompensatę za poniesioną szkodę rzeczywistą jak i utracone korzyści. Ubezpieczenie obejmuje ochroną szkody będące skutkiem zarówno czynu niedozwolonego
( art.415 KC i nast. KC ) jak i niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania
( art.471 i nast KC ).

Obecnie mam możliwość zastosowania 30% zniżki na wybrane rodzaje działalności.
Sprawdź TERAZ

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej w TUiR Allianz Polska S.A. to kompleksowe i pełne zabezpieczenie Firmy przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz posiadanym mieniem. W zależności od potrzeb proponuję wybór jednej z opcji:
1. OC ogólna ( wariant ograniczony )
2. OC ogólna + OC za produkt + OC po wykonaniu usługi ( wariant podstawowy )

W zależności od wybranej opcji istnieje możliwość poszerzenia zakresu ochrony poprzez dołączenie dodatkowo płatnych klauzul.
Wartym podkreślenia jest, że odpowiadamy za szkody spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa.
Już wariant ograniczony obejmuje roszczenia związane z działalnością Podwykonawców oraz Odpowiedzialność Cywilną Najemcy.
W Klauzulach szczególnie polecam dokupienie OC Pracodawcy oraz jeśli zasadne Klauzuli odpowiedzialności za czyste szkody majątkowe.

W celu obliczenia wstępnej ceny ubezpieczenia OC dla konkretnej działalności, proszę o wypełnienie i wysłanie do mnie poniższego formularza. Zapytania dotyczą dobrowolnych ubezpieczeń OC. Jeśli interesuje Państwa cena OC obowiązkowego, proszę o dokładne specyzowanie w uwagach jakiej działalności dotyczy.
Proszę o podawanie numeru PKD, pod którym zarejestrowana jest działalność oraz kilku słów opisu działalności, której skutki mają być chronione przez polisę OC.Przy pomocy poniższego formularza mogę obliczyć wstępny koszt ubezpieczenia OC do
500 000  zł Sumy Gwarancyjnej dla działalności ubezpieczanych w Allianz oraz nie zastrzeżonych do decyzji Centrali. Jeśli interesuje Państwa suma gwarancyjna powyżej 500 000 zł, od razu poproszę o pobranie, wypełnienie i odesłanie do mnie  skanu arkusza Oceny Ryzyka do OC.
Proszę o podanie zdarzeń, których skutki chcecie Państwo ubezpieczyć. Ważne z uwagi na klauzule uzepełniające, które mogę od razu zaproponować.
Ponadto poniższy formularz służy do wstępnej wyceny polisy OC wyłącznie w ubezpieczeniach dobrowolnych. Jeśli interesuje Państwa obowiązkowe OC, proszę o indywidualny kontakt – prześlę formularz wymagany przez TUiR Allianz Polska S.A.