Polisa terminowa na życie

Polisa terminowa na życie

Terminowe ubezpieczenie na życie.
Celem ubezpieczenia jest zapewnienie świadczenia w przypadku zgonu Ubezpieczonej osoby. Charakter ubezpieczenia jest zbliżony do ubezpieczeń majątkowych – zdarzenie powoduje wypłatę świadczenia – brak zdarzenia skutkuje brakiem wypłaty świadczenia (chyba, że zawarto wspomagające umowy dodatkowe). Najczęściej kupowane przez osoby zainteresowane zabezpieczeniem Najbliższych od skutków własnej śmierci oraz jako zabezpieczenie przy podejmowaniu stałych zobowiązań finansowych (kredyty, pożyczki, leasing). Umowa jest zawierana na ściśle określony czas a składka może być opłacana regularnie (np. miesięcznie) lub jednorazowo.

Proszę wypełnić i wysłać poniższy formularz informacyjny. Najpóźniej w ciągu 24 godzin odpowiem, przedstawiając koszt zabezpieczenia Pana/Pani Rodziny przy założeniach podanych w formularzu. Gwarancja szybkiej odpowiedzi !