Ubezpieczenia Allianz

slogan

O mnie

Ubezpieczam...po prostu.
668 759 910

UBEZPIECZENIE

Polisa Bezpieczne Życie

Polisa gwarantująca wypłatę świadczenia po wystąpieniu zdarzeń przewidzianych w Umowie a dotyczących między innymii:

- śmierci Ubezpieczonego
- śmierci małżonka lub partnera ( możliwość wskazania )
- uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku
- poważnym zachororwaniem
- leczeniem w szpitalu

- urodzeniem się dziecka Ubezpieczonemu
- śmiercią Rodzica Ubezpieczonej osoby lub Rodzica Współmałżonka
- całodobowe świadczenia opiekuńcze

Opis Ubezpieczenia i podstawowe informacje:

 • przystępujemy indywidualnie do istniejącej już polisy grupowej
 • mozliwość przystąpienia dla osób w wieku 16 - 69 lat
 • osoby, które ukończyły 64 lata mają do dyspozycji dedykowany Pakiet dla Seniora
 • składka opłacana miesięcznie na wskazane konto Allianz
 • mozliwość zmiany zakresu świadczeń w rocznicę polisy
 • możliwość indywidualnej kontynuacji po 24 miesiącach ubezpieczenia
 • imienny Certyfikat potwierdzający ubezpieczenie i wskazujący rodzaje przysługujących świadczeń
 • niespersonalizowana karta Mondial Assistance z telefonami do korzystania z nieodpłatnych usług opiekuńczych
 • 5 pytań dotyczących stanu zdrowia oraz ewentualnego istnienia ubezpieczenia Allianz Rodzina
 • mozliwość wyboru jednego z 9 - ciu Pakietów
 • dopasowanie świadczeń do aktualnej sytuacji życiowej
Rodzaje Pakietów:

Dla Ciebie - zobacz
Dla Rodzica - zobacz
Dla Dwojga - zobacz 
Dla Rodziny - zobacz 
Dla Seniora - zobacz
Karta świadczeń opiekuńczych -zobacz

Porównanie Pakietów z 10 000 SU - zobacz
Porównanie pakietów z 12 000 SU - zobacz


Obowiązujące karencje:

  9 miesięcy:
  • urodzenie dziecka.
  6 miesięcy:
  • zgon Ubezpieczonego,
  • zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca
  lub udaru mózgu,
  • osierocenie dziecka,
  • wypłata renty w związku z osieroceniem dziecka,
  • zgon współmałżonka lub partnera,
  • zgon rodzica lub teścia lub rodzica partnera,
  • zgon dziecka,
  • leczenie operacyjne.
  3 miesiące:
  • poważne zachorowanie Ubezpieczonego,
  • poważne zachorowanie współmałżonka lub partnera,
  • poważne zachorowanie dziecka.
  1 miesiąc:
  • leczenie w szpitalu,
  • leczenie specjalistyczne.

  Karencje nie dotyczą zdarzeń wypadkowych.
Wykaz obowiązujących dokumentów:
- Ogólne warunki Ubezpieczenia


Jestem do Dyspozycji w przypadku pytań oraz przystąpienia do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie działa zawsze od 1-go dnia miesiąca następnego po podpisaniu deklaracji.